Schwarzer Ötscher

Gaming – Schindelhütte – Raneck – Lackenhof – Scharzer – Ötscher – Langau – Mayerhöfen – Lunz am See – Pfaffenschlag – Gaming

Obtížnost: náročná ****, celková délka 55 km, povrch: šotolina / asfalt ve střídavém poměru 1:1 celkem, převýšení 1165 m, čas: do 7 hodin v režimu „na pohodu“.

Nádherný celodenní výlet. Tato trasa je kombinací několika „samomatných“ tras spojitelných v celodenní okruh, nicméně je možno ji podle stavu únavy i krátit.

Od kostela ve středu města se vydáme po asfaltce proti proudu potoka, po podjetí akvaduktu, cca 300 metrech se cesta vidličkovitě větví, držíme se vlevo směr sedlo Filzmoos (525m n.m.), které po asfaltě také po 2km zdoláváme. Následuje 2km sjezd z kopce dál po asfaltu až na T křižovatku, kde pokračujeme vpravo kolem řeky Erlauf proti jejímu proudu. Rovinatá asfaltová cesta na dně kaňonu kolem řeky vytváří četné meandry. Na kamenitých plážích jsou místy k vidění „kamenní bůžci“ (záleží, jestli je po velké vodě nebo ne). Po 3,7km mineme odbočku z asfaltu na šotolinku vpravo za kovovou závoru do kopce stoupajícího prudce vzhůru (cesta jde rovnoběžně s asfaltkou a je to první místo, kde narazíme na bílo-zelenou značku s obrázkem bikera a s nápisem Steingrabenkreuz MTB strecke. Tato trasa je popsaná na jiném místě). My pokračujeme dále rovno, po 750m míjíme restauraci Shindelhütte (výletní místo na místní pamětihodnost Tropffsteinhöle). Po dalších 750m přejíždíme poprvé řeku přes most a po následujících cca 750m na křižovatce odbočíme vpravo opět přes most (rovno cesta končí po 200m parkovištěm, dále pokračuje pěší stezka k trefflingskému vodopádu – opět popisováno na jiném místě). Asfalt se nám začne prudce zvedat a až na pár rovnějších pasáží nás dovede až do sedla Ranecku (k tomu ale musíme ještě ujet 7km do kopce s celkovým převýšením 480 metrů). Po 2,9km odbočuje asfalt vlevo do osady Nestelberg, my pokračujeme rovno, do kopce, po šotolině. Nikde neuhýbáme z hlavní cesty, a to ani po následujících 1,9km, kde doleva do kopce je odbočka na Bärenlacken (důležité sedlo v rámci jiné trasy). Od Vrcholu stoupání na Raneck nás dělí posledních 2,2km šotolinky a 80m převýšení. ( Raneck je důležité sedlo, jelikož se zde setkává hned několik cest: směr Bärenlacken, Steingrabenkreuz a v neposlední řadě směr Ötscherwiese a Lackenhof). My pokračujeme do střediska Lackenhof nejlépe rovnou z kopce po asfaltu (možno alternativně šikmo dolů po louce nebo do kopce směr Steingrabenkreuz, kde cca po 500m odbočíme na první možnou cestu (v létě je to středněhrubý makadam, v zimě slouží jako běžecká stopa jednoho z okruhů v Lackenhofu – popis na jiném místě), a ta nás dovede ke kapličce u cesty mezi Ötscherwiese a Lackenhofem, kterou jinak míjíme i při sjezdu po asfaltu. Po 1,5km sjezdu asfaltkou z Ranecku dolů, projíždíme osadu Oetscherwiese s nádhernými panoramaty. Vlevo v karavankempu je hospoda. Po dalším kilometru už vjíždíme do Lackenhofu (zde je možno se občerstvit buď v restauraci při dolní stanici sedačky na Velký Ötscher nebo v hotelové restauraci na náměstíčku ve staré části obce proti kostelu – pozor, vaří zde jen přes poledne, takže ve 3 hodiny odpoledne mimo sezonu už raději nepočítejte s teplým jídlem. V tomto ohledu je prvně zmiňovaná restaurace jistotou). Nicméně pozor!: jakmile míjíme dolní stanici třísedačkové lanovky na Malý Ötscher (nová budova celodřevěně obložená, přes cestu vpravo garáž dobrovolných hasičů), tak hned za ní odbočujeme vlevo, celou dolní stanici jakoby objedeme zespodu a pokračujeme na cestu vedoucí přes parkoviště autokarů vpravo do kopce, tangenciálně od lanovky vzhůru (uf, to byla ale formulace). Cesta začne pěkně stoupat, je po asfaltu stále vzhůru a na 800m nastoupáme 72 výškových metrů. Právě po této vzdálenosti, kdy už se pohybujeme v lese, se na křižovatce, typu T vydáme doprava (rovno vede cesta na Velký Ötscher). Sotupání dále pokračuje, cesta se postupně změní v šotolinku a po 1.1km dojedeme o 70m nad mořem výš k vodnímu rezervoáru při dolní stanici sedačkové lanovky na Malý Ötscher. Odtud pokračujeme dále po „modré sjezdovce“ již zmíněnou šotolinkou po úbočí Malého Ötscheru směrem k Černému Ötscheru. Po 1,3km jízdy šikmo do kopce dojedeme na rozcestí, kde se vydáme doprava (doleva vzhůru do kopce pokračuje cesta modrou rodinnou sjezdovkou až na horní stanici sedačkové lanovky na Malý Ötscher). My se ale přehoupneme sedlem mezi Malým a Černým Ötscherem po 50ti metrech za odbočkou a už na rovině míjíme odbočku na Černý Ötscher, která odbočuje doprava, my jedeme rovně a stále se držíme „hlavní cesty“. Tím jsme dosáhli vrcholu a dlouho teď už pojedeme jen z kopce, nejprve po úbočí malého Ötscheru s výhledem na protilehlý kopec a svahy s nádhernými loukami a statky lackenbachovského údolí a čím víc budeme Malý Öetscher objíždět, budou se nám otevírat nádherná panoramata na další dominantu místních hor, Dürenstein a Scheiblingstein na druhé straně řeky Ois. Krásný šotolinkový sjezd v jednom místě proložený drobným stoupáním činí 6,4km klesání o 460metrů níž (a propos, tento úsek je nádherný i v opačném gardu). Jakmile sjedeme na šotolinku vedoucí kolem říčky Ois, vydáme se po ní doprava, až po 1,4km dojedeme u autobusové zastávky a nádherné dřevěnice na státní silnici Mariazell – Lunz. Zde se vydáme doprava až po 1,4km dojedeme k pile v osadě Lungau – Maierhöfen. Zde, projedeme rovno křižovatku s odbočkou na Lackenhof doprava a po cca 80 – 100m odbočíme doleva směrem k pile a řece. Tu přejedeme po mostě a dál pokračujeme opět po šotolince a lesní cestě po levém břehu kolem řeky Ois v délce 4,3km, než ji opět přejedeme po mostě a napojíme se na asfaltku na protilehlém břehu. Tato pasáž skýtá pohledy na překrásné tůně plné pstruhů. Je rovinatá a oblíbená jako výletní cesta pro rodiny s dětmi nebo vyloženě trekové cyklisty. Po pravém břehu Oisu pojedeme 2,6km po proudu směrem na Lunz, tento úsek vyloženě svádí k „silničnímu pojetí přesunu v balíku“. 65m před vyjetím na státní silnici B25 odbočíme prudce vlevo, přes mostek opět na druhou stranu řeky a hned vpravo, vyhneme se tak silničnímu provozu a do Lunzu dojedeme po místních komunikacích. Po 950metrech, co jsme odbočili z komunikace, dojedeme na křižovatku, kde se dáme vpravo (pokud máme chuť si udělat malou vsuvku a zajet se podívat na krásné lunzké jezero, odbočíme vlevo a na jeho přírodní hráz dojedeme cca po 1 km) a zase překřížíme řeku a když dojedeme na křižovatku vedle autosalonu VW, Škoda, zahneme doleva, do středu města. Jakmile se silnice rozjede z mírně kopce a začne prudce zatáčet vlevo, my odbočíme vpravo, pod most státní silnice B25, směr Pfaffenschlag. Nyní nás bude čekat nejprve rovina, posléze mírné stoupání až na osadu Pfaffenschlag, nejvyšší místo, které překonává úzkokolejka Gaming – Lunz s krásným nádražím – pozor soukromá budova! Ujedeme přitom 5,5km a nastoupáme 150 výškových metrů. Ani nám to nepříjde, protože cestou je stále na co se dívat, ať jsou to umělé sádky plné pstruhů, nebo náhony na pily, či kýčovité muškáty v oknech okolních domů. Z Pfaffenschlagu nás čeká už poslední pasáž, a tou je sjezd zpět do Gamingu po silnici. Jde o 8km sjezd o 340 výškových metrů níž až k cukrárně, kde odbočíme doprava přes mostek ke kostelu, kde naše trasa začala.

Varianta, která je předložena v gpx souboru a obrázcích níže, se od tohoto popisu odlišná ve dvou věcech:

1) Z údolí Erlaufu na Ranneck jede přes Steingrabenkreuz (viz. samostatný popis úseku zde.. )

2) Z Pfaffenschlagu do Gamingu se vrací přes Hochalm. Po asfaltě, po směrovkách stále do kopce celé 4km (po 200m odbočit vlevo a na další křižovatce po 1,8km doprava. V okamžiku, kdy se cesta začne jít z kopce, udělá esíčko, doleva, doprava, doleva, a právě v druhé kličce doleva sjíždíme "vracečkou" na z lesa vycházející cestu. Ta nás neomylně 2,5km vede přes pastviny a louky s několika dřevenými bránami, ale hlavně s nádhernými výhledy na okolní podalpskou krajinu a oba Ötschery až ke statku, kde odbočíme doprava na asfalt. Další křižovatka je po 600m, zde odbočíme vlevo a objedeme po vrstevnici celý kopec, abychom se na jeho druhém konci na křížení dali doprava a sjeli nový čtyřkilometrový asfaltový sjezd s 10% klesáním až do Gamingu ke klášteru Kartause.

Celá původně popisovaná trasa se tak natáhne o 5km dále a kumulativně se nastoupe o 356m výše...

Soubor v gpx formátu ke stažení zde..