Sponzoři

 Na tomto místě bychom rádi poděkovali sponzorům, díky i nimž můžeme provozovat jak nak naši klubovou, tak veřejnou činnost.